Persluchtkwaliteit

Persluchtkwaliteit

Persluchtkwaliteit, hoe meet je dat?

Persluchtkwaliteit is in de praktijk voor veel bedrijven een vanzelfsprekendheid. Te vaak wordt het afgedaan als “het zal wel goed zijn, als het maar schoon en droog is.” In productieprocessen worden allerlei machines gebruikt die in veel gevallen op een of andere manier met perslucht verzorgd worden én een specifieke eis hebben t.a.v. de persluchtkwaliteit. Binnen de industriestandaard ISO8573-1 hanteren we per toepassing verschillende klassen, afhankelijk van de producten waarmee de perslucht in aanraking komt.

Whitepaper

Lees nu alles over PERSLUCHTKWALITEIT in onze nieuw whitepaper met handige tips & trics voor het beoordelen en optimaliseren van uw persluchtkwaliteit.
Klik hier om de Whitepaper PERSLUCHTKWALITEIT te downloaden.

IMG-20210209-WA0000

ISO standaard 8573-1

De norm voor persluchtkwaliteit ISO 8573-1:2010 biedt handvaten om de persluchtkwaliteit in een productieproces te definiëren en te controleren. Door de veelheid van perslucht bediende machines wordt veelal gewerkt met één kwaliteitsstandaard perslucht qua filtratie, droging en vuildeeltjes, terwijl sommige processen en/of machines een andere persluchtkwaliteit nodig hebben om probleemloos en productveilig te kunnen werken.


In o.a. de voedingsmiddelenindustrie, farmacie, ziekenhuizen en laboratoria dient voorkomen te worden dat vervuilde perslucht in contact kan komen met het product (directe c.q. indirecte contaminatie) dan wel kostbare analyseapparatuur vervuilt.
Ants verschaft op een snelle en effectieve wijze inzicht in de kwaliteit van uw perslucht conform de gedefinieerde ISO 8573-1 klasse door op locatie/gebruikersniveau de persluchtkwaliteit te meten op restvocht, restoliemist (VOC) en vuildeeltjes.

Daarnaast besteden we in onze audit aandacht aan persluchtlekkages die eigenlijk in elk systeem aanwezig zijn. Met een goed luchtdicht systeem is de kwaliteit immers veel beter te waarborgen en wordt een grote hoeveelheid energie bespaard.

Welke kwaliteit perslucht heb ik nodig?

Perslucht is een cocktail van samengeperste omgevingslucht, waarin allerlei componenten zitten die zich niet laten voorspellen. 

Gebruikers van perslucht willen graag perslucht die schoon en droog is. Echter, wat betekent dat precies?
Om verwarring te voorkomen bestaat de persluchtstandaard ISO 8573.1, waarin wordt aangegeven hoeveel, vocht, vuildeeltjes en restoliemist (VOC) in de perslucht mag zitten bij het duiden van een bepaalde klasse.

Lucht is niet zomaar lucht

In productieprocessen worden machines voor velerlei toepassingen van perslucht voorzien. De persluchtkwaliteit vraagt per toepassing en/of omstandigheid een andere kwaliteit, echter in het merendeel van de situaties wordt de perslucht centraal gedroogd en/of gefilterd en daar moet iedereen het dan mee doen. Zo wordt bij het merendeel van de persluchtgebruikers de lucht centraal gedroogd met een koeldroger (ISO 8573.1 – Klasse 4) en gefilterd (ISO 8573.1: Klasse varieert), terwijl in de fabriek een machine staat die gebaat is bij zeer schone- en droge perslucht (bijv. Klasse 2).

“Schone en droge lucht”

Afhankelijk van de toepassing wordt de persluchtklasse gedefinieerd en vormt vervolgens uitgangspunt voor het bepalen van de juiste droging, filtratie en (eventueel) adsorptie. Veelal wordt volstaan met de standaard “schoon en droog”, een nietszeggend containerbegrip wat voor veel onduidelijkheid kan zorgen.

Een voorbeeld:

Een voedingsmiddelenbedrijf heeft in haar richtlijn staan dat de perslucht moet voldoen aan 0,3 micron. Waar dit getal naar verwijst is voor het gemak maar niet vermeld. Perslucht komt in direct contact met het product. In het kader van voedselveiligheid zou de perslucht minimaal gedroogd moeten zijn tot een druk dauwpunt van -26°C (< Klasse 3), vrij van deeltjes (1 ~ 0,1 mg/Nm³) en koolwaterstoffen (0,01 mg/Nm³) en steriel filtratie van minimaal 0,22 μm. De uitgevoerde kwaliteitsmeting toont onderstaande waarden en voldoet daarmee volgens betreffend bedrijf aan de norm. 

Druk dauwpunt ◦Ctp

Restoliedamp mg/m³

Partikels

Aantal

0.7

0,034

0,2 - 0,3 µm

>1.000.000

4.7

0,068

0,3 - 0.5 µm

334.747

2.8

0,065

0,5 - 1µm

147.161

Helaas ligt het drukdauwpunt mijlenver verwijderd van het veilige niveau van minimaal -26°Ctp en wordt het product vervuild met koolwaterstoffen die boven de norm van 0,01 micron liggen. We mogen concluderen dat de gedefinieerde norm nietszeggend is en daarmee een schijnveiligheid wordt gecreëerd. 

Wie meet die weet

In bovenstaand voorbeeld zou het hanteren van de persluchtnorm ISO 8573.1 in combinatie met meten een hoop onheil kunnen voorkomen. Restvocht, deeltjes en restolie… allemaal waarden die eenvoudig gemeten kunnen worden (tijdelijk dan wel permanent) en duidelijkheid geven over de huidige- en gewenste situatie op diè plaatsen waar het kritisch is.

Persluchtkwaliteit in klassen conform ISO 8573-1

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws en speciale aanbiedingen.